หลังจากได้เห็นจำนวนรับ Admissions 60 กลุ่มคณะเภสัชศาสตร์ หลายสถาบันคะแนนน่าหวาดเสียวจริงๆ
ปล ตัวลขในตารางข้างล้าง จำนวนรับในช่องระเบียบการรวมข้อมูลที่ มหาวิทยาลัยอัพเดทช่วงรับสมัครด้วยนะครับ ได้อิงตามระเบียบการตรงๆ >..<

+ศิลปากร ตามระเบียบการ รับน้อยลง จาก 50 เหลือ 20 คน ปีก่อนคะแนนลดลงเยอะ ปีนี้ ขึ้นหนักแน่นอน

+ อุบล 60 คณะเภสัชศาสตร์ มีการรับแยกสาขา ครั้งแรกนะครับ  ดังนั้นจริงๆ ถ้าตามระเบียบการ อุบล ปี 60 หรือ 59 จะรับเท่ากันคือ 25 คน

+ มี เภสัช พะเยา ที่มั่นใจได้ว่า จำนวนรับในระเบียบ 60 มากกว่า รับจริง ปี 59 ซะอีก !!

+ หัวเฉียว สอท ออกใบแทรกใหม่ จำนวนรับลดลงเหลือเพียง 10 คนเท่านั้น

+ นเรศวร ระเบียบการ กับ รับจริง เท่ากันมาหลายปี แสดงว่าปีนี้ น่าจะรับน้อยลงของจริง !