ใครสนใจจะสมัคร Admissions 60 ในคณะจิตวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องระวังให้ดี

ตอนแรกก็คิดว่าใบแทรกจะแก้ไข ข้อมูลให้ทั้งหมด แต่สุดท้ายใบแทรก บอกแค่ว่า

0991 เปลี่ยนเกณฑ์  71  ให้ เป็น  72 ครับ  แต่ ยังไม่ได้แก้คะแนนย้อนหลังให้ !!

ผมคิดว่าจริงๆ แล้ว ควรจะแก้  990  ให้กลายเป็น ให้เป็น 72  เพราะว่า ใน
Admissions 59 มีรับแค่รูปแบบเดียวคือใช้คะแนนน PAT1 ยื่นครับ

ดังนั้นแล้ว  คะแนนย้อนหลัง ของ 991 จะเป็นคะแนนย้อนหลังของ 990 นะครับ

โดยคะแนน ของ การยื่น PAT1 และ PAT2  
PAT2 ควรจะมีคะแนนสูงกว่า PAT1 นะ

ปล. จุฬา ก็มี ยื่น PAT1  PAT2 เหมือนกัน แต่    
จิตวิทยา ฬ ยื่น PAT2 ใช้เกณฑ์ GAT 20% PAT2 30%
แต่ มธ ยื่น PAT2 ใช้เกณฑ์ GAT 30% PAT2  20% นะครับ

สรุป  990  จิตวิทย์ มธ ยื่น PAT1 คะแนนย้อนหลังคือ  18661   
      ปีนี้รับน้อยลงถ้าเทียบกับ PAT1 แต่ถ้า รวมยื่น 2 เกณฑ์คัดเลือก ปี 60 มากกว่า 59 

       991  จิตวิทย์ มธ ยื่น PAT2  คะแนนย้อนหลังตามสถิติ ควรจะมากกว่า pAT1 
        เพราะ PAT2 ฐานคะแนนสูงกว่า PAT1 เยอะเลย แต่ ปีนี้ปีแรกที่เปิดคนอาจจะไม่กล้าสมัคร
       คะแนนไม่นิ่ง  ถ้าใครจะสมัครแล้วหวังผลติดสูงๆ  80-90% ควรจะคะแนน 19000 ขึ้นไป !!
       ถ้าแค่เลือกไว้อันดับ 1 ไม่ติดไม่เป็นไร คะแนนเท่าไรก็ยื่นเอา