น้ำตาจะไหล ม.บูรพา หลายสาขา งดรับ Admissions 60 รวมนับพันคน !!?

งานนี้ ผมก็ประเมินผลกระทบไม่ถูกเลยครับ เพราะจำนวนรับ ของ ม.บูรพา หายไปเยอะมาก ดูจากรับจริงมากเป็นพันคน เลยครับ โดยเฉพาะสายบริหาร ปกติก็รับสาขาไม่เยอะ แต่ ปีนี้งดรับไปเกือบทุกสาขาของภาคปกติ ทั้ง บัญชี การตลาด การโรงแรม การท่องเที่ยว เหลือเพียง การเงินเท่านั้น ดังนั้น  อาจทำให้สาขาใกล้เคียงกับ ของ ม.บูรพาคะแนนขึ้น !!

+ สาขาการเงิน ภาคปกติ ยังไงคะแนนก็น่าจะขึ้น นะครับ ต้องเพื่อคะแนนไว้บ้าง -...-

+ ภาคพิเศษ สายบริหารและการท่องเที่ยว ของ บูรพาเองก็น่าจะคะแนนขึ้น ด้วย

+ รัฐศาสตร์ อาจจะโดน ไปด้วย เพราะคนไม่รู้จะไปเลือกอะไร ................