เจาะลึก TCAS 61 : รับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 3 จุฬาฯ เกณฑ์คัดเลือก คุณสมบัติ !! คะแนนปีนี้จะเป็นอย่างไร !!

เจาะลึก TCAS 61 : รับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 3 จุฬาฯ  เกณฑ์คัดเลือก คุณสมบัติ !! คะแนนปีนี้จะเป็นอย่างไร !!  อักษร งานเข้าเต็มๆ จำนวนรับหายไปเยอะ // บัญชี เด็กวิทย์งานเข้า เด็กศิลป์ เฮ /// กายภาพบัดบัด เทคนิคการแพทย์ รับเฉพาะรอบ 4 //  เข้ามาดูสัดส่วนคะแนนนะจะได้รุ้ว่าต้องเน้นวิชาไหน !!

ข้อแตกต่าง จุฬา รับตรงทั่วประเทศ 61 vs 60   มีหลายอย่างเลยครับ

+ รับตรง จุฬาฯ ทั่วประเทศ รอบ 3 ปี 61  สมัครได้ 4 อันดับ  
   ปี 60 มีทั้งแบบ 4 อันดับ และ แบบ 1 อันดับ

+  จุฬา 61  จะไม่มีการรับตัวสำรอง  ปี 60 บางคณะที่รับสำรอง !!!!

+ โอกาสในการเลือก 61 เลือกได้ 4 อันดับ ก็จริง
แต่ก็จะต้องเสียโอกาสในการเลือกสถาบันอื่นๆ  

+ จุฬา 61 รอบ 3 คณะที่รับเฉพาะ เด็กม.6  ได้แก่  สาขาบัญชี , วิทยศาสตร์ , สำนักทรัพยกรการเกษตร 

+ สัดส่วนการคิดคะแนนเกณฑ์คัดเลือก ปี 61 จุฬาฯ ยังไม่ออกนะครับ
   ดังนั้นผมขอนำมาเทียบเคียงกับ ปี 60 ซึ่งเกือบทุกคณะเกณฑ์น่าจะเหมือนเดิม 

คณะครุศาสตร์ มีหลายสาขาเปิดครั้งแรก แต่ความจริงน่าจะมาจาก รับตรง จุฬาแบบพิเศษใน ปีก่อนมาเปิดรับในรอบ 3
หลายสาขามีการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการรับ เช่น
+ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัถยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) ปี61 มีการปรับชื่อ น่าจะปรับสัดส่วนใหม่ ปี 60 เน้น PAT1 มาก ปี 61 คิดว่าอาจจะมีการปรับ
+ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัถยมศึกษา  ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ  ปี 60 รับรวมสาขา ปี 61 รับแยกสาขา
 

คณะจิตวิทยา เปิดรับตรง ครั้งแรก เกณฑ์คัดเลือกยังไม่ทราบ จะทราบก็มีเพียง ใช้ GAT อย่างเดียว แหะๆ  ถ้าให้เดา อาจจะ GAT 50% PAT50% หรือ ไม่ก็ GAT70% PAT30%  งานมโนล้วนๆ 

นิติศาสตร์ เกณฑ์คัดเลือก เหมือนเดิม จำนวนรับก็เท่าเดิมทุก

นิเทศาสตร์ เกณฑ์คัดเลือกเหมือนเดิม จำนวนรับก็เท่าเดิม

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ปีนี้จัดได้ว่าเปลี่ยนแปลงไม่เยอะในแง่ของตัวสำรอง ปี 60 มีรับสำรองเยอะ แต่ปีนี้ไม่มีสำรองแล้ว >..<  

สาขาบัญชี ผลกระทบหลักมากสำหรับเด็กสายวิทย์ เพราะ มีการแยกรับ เด็กสาย ศิลป์ และ วิทย์ เป็นครั้งแรก ก็ต้องแสดงความยินดีกับเด็กสายศิลป์ด้วยโชคดีสุดๆ 

คณะรัฐศาสตร์ คล้ายๆเดิม เพิ่มเติมคือ สังคมวิทยา รับเพิ่ม

คณะแพทยศาสตร์ (โครงการจุฬาฯ-ภูมิพล)   ใช้เกณฑ์เดียวกับ กสพท เด็กซิ่วก็สมัครได้ด้วย !!

คณะวิทยาศาสตร์ ปี 60 รับแบบ 1 อันดับ  แต่ ปี 61 เลือกได้ 4 อันดับ   แต่จำนวนรับ ก็ลดลงเยอะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกณฑ์คัดเลือกน่าจะเหมือนเดิม จำนวนรับในบางสาขามีเปลี่ยนแปลง ที่เห็นว่าน่าจะมีผลกระทบเยอะสุดก็คือ สาขาอุตสหการ ที่จำนวนรับลดลงเหลือ 10 คน

คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนรับเท่าเดิม 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  ยังไม่ทราบสัดส่วน เกณฑ์คัดเลือก เดาว่าอาจจะวิชาละ 20%

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เกณฑ์คัดเลือก คือ  PAT4 40%   อังกฤษ เลข ฟิสิกส์ วิชาละ 20%

คณะอักษรศาสตร์ ยื่นภาษาศาสตร์ นี่ โดนหนักมาก จำนวนรับหายไปเยอะ ปี 60 รับ 270 ปี 61 เหลือรับเพียง 195 คน แต่ ปี 61 เปิดรับสาขา สเปน ด้วยครับ

สำนักทรัพยกรการเกษตร บริหารจัดการทรัพยการเกษตร เปิดรับเฉพาะ ม.6  ใน ปี 60 ใช้เกณฑ์  GAT 40% PAT1 PAT2 วิชาละ20% และสัมภาษณ์ 20% ปี 61 ยังไม่ทราบสัดส่วนเกณฑ์คัดเลือกจ้า

คณะ/สาขา ฬ  ที่ไม่เปิดรับในรอบ 3 และรับเยอะในรอบ 4 คือ
+ เทคนิคการแพทย์  
+ กายภาพบำบัด   

คะแนนปีนี้ คาดว่าน่าจะมีทั้งสูงคือสาขาที่เคยรับแบบ 1 อันดับใน ปี 59  เช่น นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  พาณิชยศาสตร์ นิเทศศาสตร์  แต่กำลังคิดอยู่เลยว่า เด็กเก่งมีโอกาสสอบติดทั้ง 4 อันดับ แบบนี้   ปีนี้น่าจะยอดโดนตัดสิทธ์เยอะ แล้วไปเพิ่มในที่นั่งใน รอบที่ 4  Admissions กลาง   

Admissions 52 : ใช้ ONET ANET
Admissions 53  : ใช้ GAT PAT  ปีนี้คะแนนปั่นป่วนมากจ้า
Admissions 54 : ใช้  GAT PAT

ปี 61 คะแนนผันผวน เยอะ ครับ บางคณะ/สาขา ของ สถาบันดังคะแนนจะต่ำมาก ก็เป็นไปได้ เพราะ ระบบเปลี่่ยนแปลงครั้ง ไม่มีคะแนนย้อนหลังให้ดู  ย้อนกลับไปดู สมัยเปลี่ยนระบบรับสมัคร O-NET A-NET มาเป็น GAT-PAT   ก็มีหลายสาขาของจุฬา ที่คะแนนต่ำมาก เช่น วิศวะคอม นิติศาสตร์ หลายสาขาของวิทยาศาสตร์   แต่ พอมา ปี 54 หลายคณะคะแนนขึ้นหลักพันเลยครับ  ดังนั้นแล้ว  รับตรง รอบ 3 น่าจะเป็นโอกาสดี >..<