เจาะลึก จำนวนรับ กสพท. 2561 vs 2560 เภสัชรับเพิ่มขึ้นเยอะมาก !!

ระเบียบการ จำนวนรับ กสพท. ออกมาแล้ว น้องๆ ที่อยากเรียน แพทย์ ทันตะ สัตวแพทย์ เภสัช ก็เริ่มเตรียมตัวกันได้แล้ว โดย ปีนี้มีทั้งหมด 54 อันดับ น้องเลือกได้ 4 อันดับ //  แพทย์ มช  61 รับ 80 จากปีก่อนรับ 45 คน ///  ทันตะ มศว รับ 55 คนจากปีก่อน รับ 25 คน  / เภสัชจุฬา ปีก่อนรับ 20 คน ปี60 รับ 80 คน !!?

คณะแพทยศาสตร์ เปิดใน กสพท ครั้งแรก
+ จุฬาฯ โรงพยาบาลภูมิพล
+ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
+ ม.บูรพา
+ ม.แม่ฟ้าหลวง
+ ม.สยาม

คณะทันตแพทย์ เปิดรับใน กสพท ครั้งแรก
+ ม.นเรศวร
+ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

 

คณะสัตวแพทย์ เปิดรับใน กสพท ครั้งแรก
+ ราชมงคลศรีวิชัย
+ ราชมงคลตะวันออก
+ ม.มหาสารคาม
+ ม.สงขลานครินทร์

คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับใน กสพท ครั้งแรก
+ ม.บูรพา
+ ม.สงขลานครินทร์
+ ม. พายัพ