รับตรง เรียนฟรีตลอดหลักสูตร โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 61

มหาวิทยาลัยมหิดล ยินดีต้อนรับนักเรียนที่สนใจเป็นแพทย์นักวิจัย ผู้ที่ลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

-เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป
-ภาษาอังกฤษดี
-สนใจศึกษาค้นคว้าวิทยาศาสตร์ มีผลงานวิจัย/โครงงานวิจัย/โครงงานวิทยาศาสตร์ หรือ กำลังจะมีผลงาน/โครงงาน

โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างผลงานวิจัย จึงได้จัดให้ความรู้ข่าวสารแก่นักเรียนก่อนจะสอบเข้าศึกษา โดยกำหนดวันแจ้งข่าวดังนี้

--- เวลาเริ่มงาน 9.00-15.00 น. นักเรียนที่สนใจโปรดลงทะเบียนเลือกสถานที่ที่สะดวกเข้าร่วมเพียง 1 สถานที่ ---

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ วีดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.แม่เหี้ยะ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ ....หมดเวลาลงทะเบียน...หากสนใจเข้าร่วมกรุณาติดต่อ e-mail: [email protected] ก่อนวันงาน

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล....ลงทะเบียนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2560

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 322 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (ศาลายา) มหาวิทยาลัยมหิดล....ลงทะเบียนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2560

----- สอบถามข้อมูล โทร 0-2849-4598 หรือ e-mail: [email protected] -----

*** ด่วน! ลงทะเบียนฟรี...ผู้ลงทะเบียนมีสิทธิ์ลุ้นของที่ระลึกจากโครงการฯ ช่วงท้ายของงาน ***

ลงทะเบียนออนไลน์โครงการ Mahidol Medical Scholars Program
ด้วยวิธีคัดเลือกแบบ Portfolio และระบบโควตา ปีการศึกษา 2561

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ 
http://www.survey.mahidol.ac.th/limesurvey/index.php…