วันที่ 30 สิงหาคม 2558

เงินเดือนของเด็กมหิดลจบไหม่ โอกาศได้งาน และความสามารถที่ทำให้ได้งาน ปี 51

สถานะภาพ จำนวนบัณฑิต
ทำงานแล้ว 2,085
ทำงานแล้วและกำลังศึกษาต่อ 79
ยังไม่ได้ทำงาน 648
กำลังศึกษาต่อ 467
รวมทั้งสิ้น 3271
สาเหตุที่ยังไม่ได้งาน จำนวนบัณฑิต
ไม่ระบุ 79
ยังไม่ประสงค์ทำงาน 398
รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน 56
หางานทำไม่ได้ 113
อื่น ๆ 2
รวมทั้งสิ้น 648
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จำนวนบัณฑิต
ไม่ระบุ 102
น้อยกว่า 10,000 509
10,000 - 14,999 778
15,000 - 19,999 313
20,000 - 24,999 171
25,000 - 29,999 41
30,000 ขึ้นไป 250
รวมทั้งสิ้น 2,164

 

สรุปจำนวนบัณฑิตจำแนกตามความรู้ความสามารถพิเศษที่ช่วยให้ได้งาน

ความสามารถพิเศษ จำนวนบัณฑิต
ไม่ระบุ 48
ด้านภาษาต่างประเทศ 737
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 685
ด้านกิจกรรมสันทนาการ 101
ด้านศิลปะ 33
ด้านกีฬา 72
ด้านนาฎศิลป/ดนตรีขับร้อง 29
อื่น ๆ 459
รวมทั้งสิ้น 2,164

 

ข้อสังเกตุ

1. พยาบาลเงินเดือนเฉลี่ยน้อยที่สุดอาจเป็นเพราะทำงานกับราชากร แต่ถึงยังไง ทุกคนจบมามีงานทำ 99.99 % ถ้าเป็นคณะอื่นยังมีหางานทำไม่ได้บ้างเหอะ หรือบางคนอาจจะตอบว่าไม่อยากทำงานก็ตอบ

2 คณะที่ทำงานน้อยที่สุด คือ SC หรือวิทยาศาสตร์นั่นเอง

3 แพทย์ที่จบมาจากศิริราช เงินเดือน 30,000 + จัดได้ว่าเยอะมาก

4 คณะที่น่าสนใจอีกคณะนึงคือ สัตวแพทย์ คนตอบแทน 15000 ขึ้นไปเยอะและที่สำคัญโอกาศได้งานสูง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ม.มหิดล