สถานะภาพ จำนวนบัณฑิต
ทำงานแล้ว 2,085
ทำงานแล้วและกำลังศึกษาต่อ 79
ยังไม่ได้ทำงาน 648
กำลังศึกษาต่อ 467
รวมทั้งสิ้น 3271
สาเหตุที่ยังไม่ได้งาน จำนวนบัณฑิต
ไม่ระบุ 79
ยังไม่ประสงค์ทำงาน 398
รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน 56
หางานทำไม่ได้ 113
อื่น ๆ 2
รวมทั้งสิ้น 648
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จำนวนบัณฑิต
ไม่ระบุ 102
น้อยกว่า 10,000 509
10,000 - 14,999 778
15,000 - 19,999 313
20,000 - 24,999 171
25,000 - 29,999 41
30,000 ขึ้นไป 250
รวมทั้งสิ้น 2,164

 

สรุปจำนวนบัณฑิตจำแนกตามความรู้ความสามารถพิเศษที่ช่วยให้ได้งาน

ความสามารถพิเศษ จำนวนบัณฑิต
ไม่ระบุ 48
ด้านภาษาต่างประเทศ 737
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 685
ด้านกิจกรรมสันทนาการ 101
ด้านศิลปะ 33
ด้านกีฬา 72
ด้านนาฎศิลป/ดนตรีขับร้อง 29
อื่น ๆ 459
รวมทั้งสิ้น 2,164

 

ข้อสังเกตุ

1. พยาบาลเงินเดือนเฉลี่ยน้อยที่สุดอาจเป็นเพราะทำงานกับราชากร แต่ถึงยังไง ทุกคนจบมามีงานทำ 99.99 % ถ้าเป็นคณะอื่นยังมีหางานทำไม่ได้บ้างเหอะ หรือบางคนอาจจะตอบว่าไม่อยากทำงานก็ตอบ

2 คณะที่ทำงานน้อยที่สุด คือ SC หรือวิทยาศาสตร์นั่นเอง

3 แพทย์ที่จบมาจากศิริราช เงินเดือน 30,000 + จัดได้ว่าเยอะมาก

4 คณะที่น่าสนใจอีกคณะนึงคือ สัตวแพทย์ คนตอบแทน 15000 ขึ้นไปเยอะและที่สำคัญโอกาศได้งานสูง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ม.มหิดล