วิศวกรเป็นอาชีพในฝันของคนจำนวนมากมานานแล้ว แม้ปัจจุบัน คนรุ่นใหม่ ก็ยังนิยมที่จะเรียนทางด้านวิศวกรรม แต่วิศวกรรมนั้น มีความหลายหลาย แยกย่อยออกไปอีกหลายสาขา และแต่ละสาขา ก็มีรายละเอียดในการทำงานและรายได้ที่แตกต่างกันไป และเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการสำรวจรายได้ของวิศวกรในสาขาต่าง ๆ แต่ละสาขาจะมีรายได้มากน้อย แตกต่างกันอย่างไร ไปดูกันค่ะ

วิศวกรการบินและอวกาศ Aeronautical engineer 
เป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทางด้านการบินและอวกาศ งานส่วนใหญ่จะเป็นการวิจัย พัฒนา และดูแลการทำงานของอุปกรณ์เพื่อการบินหลาย ๆ รูปแบบ ผู้ทำงานด้านนี้ ต้องจบการศึกษาด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศมาโดยเฉพาะ มีความรู้ความชำนาญในเรื่องเทคนิคและระบบอวกาศ มีความสร้างสรรค์ มีทักษะในการแก้ไขปัญหา นวตกรรมใหม่ นอกจากนี้ ต้องรู้ภาษาต่างประเทศ ในที่ที่จะต้องเดินทางไปทำงาน หรือร่วมทุนกับบริษัทการบินและอวกาศระดับนานาชาติ รายได้ของวิศกรกลุ่มนี้ ในอังกฤษ เริ่มตั้งแต่ 22,000 ยูโร ไปจนถึงสูงสุดที่ 64,745 ยูโร ส่วนในสหรัฐอเมริกา เริ่มที่ 54,329 ดอลล่าร์สหรัฐ ถึง 150,045 ดอลล่าร์สหรัฐ

วิศวกรเคมี Chemical engineer 
มีหน้าที่ตรวจสอบ ออกแบบวัตถุดิบ รู้กระบวนการในเปลี่ยนวัตถุดิบให้ออกมาเป็นวัตถุต่าง ๆ ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิง พลาสติก หรือว่าอาหาร นอกจากนี้ ยังเป็นคนแรก ๆ ได้ตื่นเต้นกับทรัพยากรใหม่ ๆ เทคนิคใหม่ ๆ อย่างเช่น นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น ผู้ที่จะทำงานด้านนี้ ต้องเรียนจบทางด้านวิศกรรมเคมีโดยเฉพาะ ต้องเก่งคณิตศาสตร์ และมีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ มีทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะทางด้านไอที และมีทักษะในการจัดการที่ดีด้วย เงินเดือนวิศวกรเคมีในอังกฤษ เริ่มตั้งแต่ 22,851 ยูโร ไปจนถึงระดับสูงที่ 68,844 ยูโร ส่วนในอเมริกา เริ่มที่ 50,553 ดอลล่าร์สหรัฐ และสูงสุดที่ 120,520 ดอลล่าร์สหรัฐ

วิศวกรโยธา Civil engineer 
งานด้านนี้ มีทั้งโครงการเล็ก และโครงการใหญ่ หน้าที่ของวิศกรโยธาคือ การวางแผน ออกแบบ และจัดการโครงการ ตั้งแต่เรื่องของการซ่อมสะพาน ซ่อมตึก ไปจนถึงการก่อสร้างถนนหนทาง สนามกีฬาเลยทีเดียว ผู้ทำงานด้านนี้ ต้องมีความรู้เรื่องการก่อสร้าง การอุตสาหกรรม และการพัฒนาโครงข่าย รายได้ในอังกฤษ เริ่มตั้งแต่ 23,500 ยูโร จนถึง 49,000 ยูโร ต่อเดือน ส่วนในอเมริกานั้น เริ่มที่ 47,244 ดอลล่าร์สหรัฐ ถึง 95,820 ดอลล่าร์สหรัฐ

วิศวกรไฟฟ้า Electrical engineer 
ต้องเป็นผู้ที่ชอบงานด้านการออกแบบ พัฒนา ดูแล และควบคุมระบบอิเล็กทรอนิคส์ การทำงานมีความหลากหลายแตกต่างกันไป มีทั้งงานที่เน้นเรื่องการดูแลความปลอดภัย ควบคุมคุณภาพ ดูความเหมาะสมของระบบอิเล็กทรอนิคส์ รายได้ของวิศวกรกลุ่มนี้ในประเทศอังกฤษ จะอยู่ในระหว่าง 20,000 ยูโร ถึง 48,798 ยูโร ต่อเดือน ส่วนในสหรัฐอเมริกา อยู่ในระหว่าง 52,087 ดอลล่าร์สหรัฐ ถึง 109,562 ดอลล่าร์สหรัฐต่อเดือน

วิศวอุสาหกรรม Manufacturing engineer 
เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านเทคนิคขององค์กร การดูและติดตามกระบวนการในการผลิตสายการผลิตของผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ผู้ทำงานด้านนี้ ต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ ทักษะทางเทคนิค รวมทั้งมีความรู้ในเรื่องการค้า และมีความสามารถในการแก้ปัญหา รายได้ในอังกฤษนั้น อยู่ในระหว่าง 22,000 ยูโรถึง 40,285 ยูโร ต่อเดือน ส่วนในอเมริกาอยู่ในช่วง 49,212 ดอลล่าร์สหรัฐ ถึง 89,360 ดอลล่าร์สหรัฐ ต่อเดือน

วิศวกรเหมือนแร่ Mining engineer 
เป็นผู้มีหน้าที่ประเมินและวางแผนเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ ทั้งในเรื่องของความปลอดภัย ความสามารถ และศักยภาพของสถานที่ทำเหมือง นอกจากนี้ ต้องวางแผน และจัดการกับเรื่องบนดินและใต้ดิน รายได้ของวิศวกรกลุ่มนี้ในอังกฤษ จะเริ่มต้นที่ 21,000 ยูโรต่อเดือน ไปจนถึงระดับสูงที่ 75,000 ยูโรต่อเดือน ส่วนในสหรัฐอเมริกา จะเริ่มที่ 52,356 ดอลล่าร์สหรัฐ ถึง 119,828 ดอลล่าร์สหรัฐต่อเดือน

วิศวกรชีวะการแพทย์ Biomedical engineer 
เป็นผู้แก้ไขปัญหาเรื่องการแพทย์ มีหน้าที่วิจัย ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการแพทย์ ต้องมีความรู้เรื่องระบบวิศวกรรมเบื้องต้น และวัตถุดิบ รวมทั้งเทคโนโลยี งานด้านในนี้ในอังกฤษ จะได้เงินเดือนในระหว่าง 21,000 ยูโร ถึง 57,931 ยูโร ส่วนในอเมริกา เริ่มที่ 47,354 ดอลล่าร์สหรัฐ ถึง 95,979 ดอลล่าร์สหรัฐ

ขอขอบคุณ

ภาพ : istockphoto 

เรียบเรียง  Sanook