200 โรงเรียนมัธยมศึกษา (ม.6) ที่เก่งที่สุดในประเทศไทย

ผมเคยเห็นผลจัดอันดับ 100 โรงเรียนเก่งที่สุดในประเทศไทย โดยอ้างอิง  ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ม.3 และ ม.6 โอเน็ต), ผลการประเมินสถานศึกษาโดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) , ผลการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งระบบรับตรง ระบบแอดมิชชั่นส์ และกสพท  แต่ว่าหลังจากสืบค้นก็ไม่ได้พบที่มาแน่ชัดว่ามีการจัดเก็บข้อมูลกันอย่างไร !!

UniGang เลยขอเสนอข้อมูลของ โรงเรียนมัธยมศึกษาเก่งที่สุดในประเทศไทย วัดผลโดยใช้  ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับมัธถมศึกษาชั้น ปีที่ 6  ( ข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่แบบรายโรงเรียน คือ ปีการศึกษา 58  เผยแพร่ ข้อมูล 59 นะครับ ของปี 60 ผมหาไม่ได้  )  โดยวัดผลจากการคำนวณค่าขีดจำกัดล่าง แบบเข้าใจง่ายๆคือคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ ของผลการสอบ O-Net ทั้ง 5 วิชา ไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ว่าแต่ละโรงเรียนมีนักเรียนผ่านเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย มากน้อยแค่ไหนกันจ้า !!

หมายเหตุ* โรงเรียเรียน /สาธิตคริสเตียนวิทยา / ธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน / ปัญญาประทีป / อิกเราะสามัญศึกษา  ติดอันดับ 1-200 นะครับแต่เนื่องจาก จำนวนนักเรียนที่น้อยมากเลยต้องขอไม่นำไปจัดอันดับ  

หมายเหตุ*  ขีดล่างและผู้เข้าสอบ คือ การรวมผู้เข้าสอบO-NET ทั้ง 5 วิชา อย่าง  มหิดลวิทยานุสรณ์ จะมีนักเรียนจริงๆ คือ 242 คน จำนวน% ที่ขาดหายไปมาจาก วิชาสังคมที่มีผู้ผ่านคะแนนเฉลี่ย 237 คน วิชาอื่นผ่านทั้ง 242 คน เลยครับ >.< 

 

รูปตัวอย่างข้อมูลดิบ