วันที่ 28 สิงหาคม 2558

คุยกับ พี่ๆ วิศวกรรมศาสตร์ บางมด

พี่อาร์ตรับ คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มจธ. (บางมด)

น้องๆคนไหนสนใจมาปรึกษาได้ครับ

ได้ทุกคณะใน มจธ. เลย เดี๋ยวพี่จะหาข้อมูลมาให้

E-mail : consult_bangmod_kmutt@hotmail.com