บัณฑิตม.วลัยลักษณ์ต้องพูดภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 1,800 ประโยค

นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวในการปฐมนิเทศกับนักศึกษาใหม่ ประดู่ช่อที่ 20 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน -2 กรกฎาคม ว่า ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนด้วยความรักความยินดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายที่จะให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ด้วยปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เราจะผลิตบัณฑิตให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง” เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อส่วนรวม มีความกตัญญูต่อบุพการี ครูบาอาจารย์ และแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ต่ำกว่า 1,800 ประโยค ซึ่งมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ชาวต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษให้นักศึกษาโดยตรง จะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุกสนานไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ทั้งยังมีนโยบายที่จะก้าวไปเป็น Smart University คือมีรูปแบบการเรียน การสอนที่ไม่ใช้กระดาษ เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ทั่วโลก

“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศ โดยจะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยแนวหน้าของประเทศไทยในอนาคต เพื่อให้นักศึกษาทุกท่านภูมิใจ ที่ได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ และเพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่นี่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงมีนโยบายในการปรับปรุงอาคารเรียนให้มีความสวยงาม ทันสมัยระดับสากล มีห้องปฏิบัติการ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่ทันสมัย นักศึกษาจึงมั่นใจได้ว่าจะได้เรียนรู้และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษาและทุกชีวิตในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นอย่างมาก จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัย มีระบบกล้องวงจรปิด CCTV กว่า 50 ตัว ทั่วบริเวณมหาวิทยาลัย เพื่อดูแลความปลอดภัยสูงสุดให้แก่นักศึกษา ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดที่มหาวิทยาลัยตั้งใจจะทำให้นักศึกษาทุกคน” นายสมบัติ กล่าว

Credit   มติชน