รับตรง การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ม.มหิดล นครสวรรค์ 60 เปิดรับ 4-7 ก.ค. นี้

หลักสูตร ศศ.บ การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตนครสวรรค์
 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รับตรง (รอบ 3) รอบสุดท้าย!!!

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4 - 7 ก.ค. 2560

>>> ติดต่อ inbox เพจ ศศ.บการประกอบการฯ (ตลอดเวลา)
หรือ 086-445 6406 (เวลาราชการ)

*** ย้ำกันเลยว่า ขอให้น้องๆ ส่งเอกสารการสมัคร
แบบ EMS เท่านั้น หรือ เข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่วิทยาเขต

ระเบียบการ 

เว็บไซคต์หลัก