รับตรง รอบหลัง Admissions ม.พะเยา 60 ใน 11 คณะ จำนวน 490 คน

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบหลัง Admissions 
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับใน 11 คณะ รวมจำนวน 490 คน

สมัครด่วนตั้งแต่บัดนนี้ถึง 12 ก.ค. 60

ระเบียบการ 

เว็บไซคต์หลัก