มทร.อีสานแจงรูปรับน้องใช้หน้าผาก-แก้มชนกัน เป็นมุมกล้อง ไม่มีเจตนาไม่ดี เตรียมเชิญผู้ถ่าย-โพสต์ภาพมาสอบสวน เหตุทำเสื่อมเสีย

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 7 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมมรกตอีสาน อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน นครราชสีมา ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.อีสาน ฐานะประธานกรรมการศูนย์ป้องปรามกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มทร.อีสาน พร้อมกรรมการ ซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา มทร. อีสานและนักศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “รับน้องสร้างสรรค์ระดับพระกาฬ” โพสต์รูปภาพนักศึกษาชายหญิง สวมเสื้อคอโปโลสีดำ โลโก้ด้านหลัง มทร.อีสาน นั่งขัดสมาธิ แล้วหันหน้าผากและแก้มใกล้ชิดกัน พร้อมข้อความระบุ “ยนน เขาให้คาง จมูก หน้าผาก แก้มชนกัน ค้างไว้นานๆ ครับ มทร.อีสาน (นครราชสีมา)” โดยแชร์ในกลุ่มสาธารณะ เพื่อต้องการให้ผู้ใช้เฟซบุ๊กทั่วไป สามารถเข้าไปบันทึกรูปภาพพร้อมกดถูกใจและแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ไม่พอใจที่อาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมดูแลกิจกรรมรับน้องใหม่ที่มีพฤติการณ์ขัดต่อศีลธรรมอันดีในสังคมไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศค่อนข้างเคร่งเครียด เนื่องจาก มทร.อีสาน มักจะมีข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ด้านลบเป็นประจำ แม้ได้เฝ้าระวังพร้อมออกกฎ กติกา ควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด

ผศ.ชูชัยชี้แจงว่า ภาพที่ปรากฏในโซเชียล เกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ไม่ใช่ประเพณีรับน้องใหม่ที่ไม่เหมาะสม แต่เป็นกิจกรรมที่องค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาจัดขึ้น โดยอยู่การดูแลรับผิดชอบของสถาบัน ใช้ชื่อว่า “โครงการก้าวแรกสู่ มทร.อีสาน ” เพื่อให้นักศึกษาน้องใหม่ทั้ง 4 คณะ และ 1 วิทยาลัยที่เปิดสอนในระดับ ปวส. ได้กระชับความสัมพันธ์ที่ดีงามต่อกันและให้เป็นกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างเป็นทางการในพื้นที่ภายใน มทร.อีสาน ไม่ให้ใช้ความรุนแรง ไม่ละเมิดสิทธิ กระทำลามก อนาจาร รวมทั้งไม่มีวาระไม่ดีแอบแฝง ทั้งหมดได้ดำเนินการร่วมกันไม่แบ่งแยกคณะใดคณะหนึ่ง เบื้องต้นได้เรียกนักศึกษาที่เกี่ยวข้องมาสอบสวน ทุกคนยืนยันไม่มีเจตนาไม่ดีแอบแฝง ภาพที่ไม่เหมาะสม เกิดจากมุมกล้องบางช่วงบางตอนที่กำลังใช้ปลายคางชนกัน ทำให้เข้าใจผิดด้านลบ

“อย่างไรก็ตาม ขอโทษผู้ปกครองทุกคนที่วางใจมหาวิทยาลัย ดูแลบุตรหลาน เรามีความบกพร่องที่ดูแลรับผิดชอบไม่ทั่วถึงและไม่ดีพอ ตนในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เนื่องจากรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมนักศึกษานี้โดยตรง ขณะนี้ได้รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงทั้งหมด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมมหาวิทยาลัย พิจารณาตัดสินบทลงโทษกับนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 สัปดาห์ รวมทั้งเชิญผู้ถ่ายภาพและผู้โพสต์ภาพมาสอบสวน กรณีมีเจตนาหรือความต้องการอะไร เนื่องจากมีหลายฝ่ายได้รับผลกระทบและเสื่อมเสีย โดยให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ก่อนถึงขั้นตอนสอบสวนหาระดับความผิด ตามกฎระเบียบมหาวิทยาลัย ได้กำหนดไว้ 4 ระดับ ตั้งแต่ 1.โทษระดับเบา ตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน พร้อมทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองรับทราบ 2.ระดับกลางตัด 10 คะแนนและแจ้งผู้ปกครอง 3.โทษหนักตัด 20 คะแนน พร้อมพักการเรียน 1 ภาคเรียน รวมทั้งแจ้งผู้ปกครองให้มาลงลายชื่อรับทราบความผิดและ 4.ความผิดร้ายแรง เช่นยาเสพติด พกพาอาวุธ ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและถูกไล่ออกจากการเป็นนักศึกษา

“เพื่อให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ธำรงไว้ ซึ่งปณิธานที่ดีงาม โดยเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจและเสริมการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม จึงอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 จัดตั้งศูนย์ฯขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่าสถาบัน ผู้ปกครอง ชุมชนในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งบุคคลภายนอก หากพบเห็นกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4423-3000 ต่อ 2300,2320,2352 หรือติดต่อตนโดยตรง 08-1790-0215 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง” ผศ.ชูชัยกล่าว

ด้าน นักศึกษาชาย ปวส.ชั้นปีที่ 1 สาขาช่างกลโรงงาน เปิดเผยในฐานะเป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่ในภาพ ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักศึกษาสถาบันเดียวกัน โดยให้นักศึกษาใหม่ ดำเนินการการละเล่นใช้ปลายคางชนหรือแตะสัมผัสกันเท่านั้น ซึ่งตนทำร่วมกับเพื่อนผู้หญิงที่รู้จักคุ้นเคยกัน จึงไม่มีความเขินอายมากนัก ขอยืนยันไม่มีเจตนาชู้สาวหรือลามก อนาจารตามที่ภาพปรากฏออกมา เป็นเพียงมุมกล้องบางช่วงรวมทั้งการแสดงสถานะที่สร้างความเข้าใจผิดให้กับสังคม ตนมีความเป็นห่วงชื่อเสียง มทร.อีสาน เป็นอย่างยิ่ง จึงต้องขอโทษสังคมและขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจ

ด้านนายไพบูลย์ โสมาบุตร อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ ฐานะตัวแทนรุ่นพี่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและดำเนินการจัดกิจกรรม กล่าวขอโทษทุกฝ่าย สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ พวกเราไม่มีเจตนาแอบแฝงหรือก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้ การจัดกิจกรรมต่อไป จะต้องวางแผนปรับเปลี่ยนกิจกรรมมิให้เกิดความล่อแหลม และต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษ เพื่อไม่ให้ มทร.อีสาน เสื่อมเสีย