รับตรง สอบชิงทุน 100% คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2561

คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนนี้ถึง 15 สิงหาคม 2560 

ผู้สนใจสมัครผ่านลิงค์ http://goo.gl/forms/qiIx4j8AElZW5c2m2 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวนิดา 02-997 2200 ต่อ 1002 หรือ 1008 อีเมล์ [email protected]

ระเบียบการ 

เว็บไซคต์หลัก