บัณฑิตป.โท กว่า 800 คน รวมตัวฟ้องม.กรุงเทพธนฯ คุรุสภาไม่รับรองหลักสูตร/ทำงาน-สมัครเรียนต่อสถาบันอื่นๆไม่ได้บัณฑิตปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ม.กรุงเทพธนฯ กว่า 800 คน รวมตัวมอบอำนาจฟ้องแพ่งมหา'ลัยชดเชยค่าเสียหาย เหตุเรียนจบแล้ว คุรุสภาไม่รับรองหลักสูตร นำวุฒิไปขอใบอนุญาตฯ ผู้บริหารการศึกษาไม่ได้ และยังถูกสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ปฏิเสธรับสมัครเรียนต่อ ลั่น 25 ก.ค.นี้ นำเอกสารหลักฐานส่งให้สภาทนายความ สำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เพื่อขอความเป็นธรรม

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. ที่บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา หลักสูตรปีการศึกษา 1/2557 รวมตัวกันเพื่อส่งเอกสารและเซ็นหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนไปยื่นหนังสือเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยจ่ายค่าเรียนในหลักสูตรดังกล่าวคืน จำนวน 147,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายร้อยละ 7.5 ต่อปี เนื่องจากเรียนจบแล้วไม่สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาจากคุรุสภาได้ อีกทั้งคุรุสภามีมติไม่รับรองหลักสูตร และมหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาเกินกว่าจำนวนที่ขออนุญาตด้วย

นายนิโรธ นิ่มวิวัฒน์ ตัวแทนกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา รุ่น 1/2557 กล่าวว่า ในวันนี้กลุ่มนักศึกษาซึ่งลงทะเบียนไว้ประมาณ 800 คน จะมายื่นเอกสาร หลักฐาน และเซ็นมอบอำนาจให้ตนเป็นตัวแทนในการยื่นฟ้องศาลแพ่ง เพื่อเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยชดใช้ค่าเสียหายในการเรียนหลักสูตรดังกล่าวเต็มจำนวน 147,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมถึงเรียกร้องให้คุ้มครองว่าผู้ที่เรียนจบหลักสูตรดังกล่าวให้มีศักดิ์และสิทธิตามกฎหมาย สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาจากคุรุสภาได้ โดยในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ ตนจะนำเอกสารหลักฐานทั้งหมดไปส่งให้กับทางสภาทนายความ และจะส่งเอกสารหลักฐานไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี รวมถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ที่ก่อนหน้านี้ทางกลุ่มได้ส่งหนังสือเพื่อขอความเป็นธรรมด้วย ก่อนหน้านี้กลุ่มของตนได้มีการประสานกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อเยียวยานักศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่เคยรับเงินชดเชยมาแล้ว 30,000 บาท จำนวน 419 คน ซึ่งในกลุ่มนี้มีบางรายยังไม่ได้รับเช็คและได้แจ้งสละสิทธิ 2.กลุ่มที่รับเงิน 70,000 บาท จำนวน 385 คน แจ้งถอนสิทธิ 25 คน และ 3.กลุ่มที่ไม่เคยรับเงินชดเชยมาก่อนเลย จำนวน 294 คน โดยเรียกร้องให้จ่าย 147,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5

นายนิโรธกล่าวต่อว่า สาเหตุที่ตนตัดสินใจมาเรียน เพราะมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยไปประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรที่จังหวัดหนองคาย โดยบอกว่าหลักสูตรนี้มีศักดิ์และสิทธิตามกฎหมาย จบแล้วสามารถนำไปขอใบอนุญาตฯ ผู้บริหารการศึกษาจากคุรุสภาได้ ซึ่งคนที่ตัดสินใจมาเรียนก็เพื่อนำไปขอใบอนุญาตฯ ผู้บริหารการศึกษา นำไปใช้ในการสอบผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการ หรือบางคนนำวุฒิปริญญาโทไปสมัครเรียนต่อระดับปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ปรากฏว่าได้รับการปฏิเสธว่าเรียนไม่ได้ และต้องเรียนเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเท่านั้น

“ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบให้เราต้องเสียโอกาส เช่น ถูกเพิกถอนสิทธิการสอบผู้บริหารสถานศึกษา เพราะไม่มีใบอนุญาตฯ หรือเมื่อเกิดความเสียหาย มหาวิทยาลัยก็ไม่เคยแจ้งข่าวหรือประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้ นอกจากนี้ ในการจ่ายชดเชยก็ยังมีการทำสัญญาให้นักศึกษาที่รับเงินไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับทางมหาวิทยาลัย ซึ่งจากที่ปรึกษากับทนาย ระบุว่า ข้อตกลงนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนสาเหตุที่ได้รับเงินชดเชยไม่เท่ากันนั้น เพราะกลุ่มที่ได้รับ 70,000 บาท คือกลุ่มได้ไปยื่นกับทางสภาทนายความเพื่อเตรียมการฟ้องร้อง จึงมีการไกล่เกลี่ยร่วมกันและจ่ายส่วนนี้ให้ ซึ่งผมเองก็อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับ 70,000 บาท แต่ได้ยื่นสละสิทธิไม่ขอรับ” นายนิโรธกล่าว.

Credit   ไทยโพสต์