รับตรง เพิ่มเติม กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 60 ด่วนภายใน 10 ก.ค. นี้

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
 
กรอกใบสมัคร Download  และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ชั้น 2
ตั้งแต่วันพุธที่ 5 - ศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560

 หากไม่สะดวกเดินทางให้ Scan เอกสารประกอบการรับสมัครส่งมาที่ [email protected]
พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2560

หากสงสัยรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-419-3441 และ 083-9168823    

ระเบียบการ 

เว็บไซคต์หลัก