โรงเรียนมัธยมศึกษา (ม.6) ที่เก่งที่สุดในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

UniGang ขอเสนอข้อมูลของ โรงเรียนมัธยมศึกษาเก่งที่สุดในประเทศไทย วัดผลโดยใช้  ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับมัธถมศึกษาชั้น ปีที่ 6  ( ข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่แบบรายโรงเรียน คือ ปีการศึกษา 58  เผยแพร่ ข้อมูล 59 นะครับ ของปี 60 ผมหาไม่ได้  )  โดยวัดผลจากการคำนวณค่าขีดจำกัดล่าง แบบเข้าใจง่ายๆคือคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ ของผลการสอบ O-Net ทั้ง 5 วิชา ไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ว่าแต่ละโรงเรียนมีนักเรียนผ่านเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย มากน้อยแค่ไหนกันจ้า !!  

โดยครั้งนี้จะขอจำกัดเขตพื้นที่ เฉพาะ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยจังหวัดที่อยู่ในเขตนี้ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร รวม 426 โรงเรียน โดยขอคัดมาเฉพาะโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนในฐานข้อมูล 20 คน ขึ้นไปนะครับ จะเหลืออยู่ทั้งหมด 342 โรง

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมาดูกันเลยว่าโรงเรียนของเราเก่งแค่ไหน หรือ พ่อแม่ผู้ปกครองดูข้อมูลไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจ เลือกโรงเรียนให้ลูกหลานจ้า

ในช่อง จำนวน น.ร. หมายถึง จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ โดยในแต่ละวิชาอาจ จำนวนผู้เข้าสอบใน 5 วิชาไม่เท่ากัน

หมายเหตุ*  ขีดล่างและผู้เข้าสอบ คือ การรวมผู้เข้าสอบO-NET ทั้ง 5 วิชา อย่าง  มหิดลวิทยานุสรณ์ จะมีนักเรียนจริงๆ คือ 242 คน จำนวน% ที่ขาดหายไปมาจาก วิชาสังคมที่มีผู้ผ่านคะแนนเฉลี่ย 237 คน วิชาอื่นผ่านทั้ง 242 คน เลยครับ >.< 
 

รูปตัวอย่างข้อมูลดิบ