ม.ศิลปากร แถลง ขอให้งดการเผยแพร่ข่าว ยืนยันจะสืบหาความจริง ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย !!

ตามที่มีผู้เผยแพร่ข้อมูลในทำนองร้องเรียนผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของพันทิป กระทู้ เรื่อง ความจริงอันสงปรกโสโครก เบื้องหลังแฟชั่นคณะสีส้มชื่อดังที่ทุกคนใฝ่ฝัน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 และได้แพร่กระจายไปยังสื่อสังคมออนไลน์นั้น

       มหาวิทยาลัยศิลปากร ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้เร่งประสานงานเพื่อหาข้เท็จจริงในเบื้องต้น จึงขอชี้แจงให้ทราบว่า

       1. ผู้บริหารคณะวิชาที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลบางส่วนจากนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องบ้างแล้ว และอยู่ระหว่างนำเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการ

       2. มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการแต่งตั้งคระกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง หากพบว่ามีการกระทำผิดที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว จะได้ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไป

       อนึ่ง เนื่องจากบุคคลที่เป็นผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ที่อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงเป็นความรับผิดชอบและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลความจริงและให้ความยุติธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย ดังนั้น ระหว่างดำเนินการหาข้อเท็จจริงดังกล่าว และเพื่อเป็นการบรรเทาความทุกข์ใจละความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งคู่กรณีและครอบครัว จึงขอความร่วมมือในการรับทราบข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณและขอให้งดการเผยแพร่ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยให้คำมั่นว่า จะดำเนินการให้เกิดข้อเท็จจริงโดยเร็วภายในเวลาอันสมควรเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Silpakorn Public Relations