ย้ำ รับตรง รอบ 3 ม.นเรศวร 61 จำนวน 569 คน ปิดรับ 26 ก.ค. นี้

โครงการระบบรับตรง (รอบ3) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2560
หลายคณะที่เปิดรับเช่น เภสัช พยาบาล สาธารณสุข  แพทย์แผนไทย  ครู

เปิดรับสมัครถึง 26 กรกฎาคม 2560

จำนวนรับและเกณฑ์คัดเลือก 

เว็บไซคต์หลัก