เล็งขยายหลักสูตร 2 ภาษา ในทุกโรงเรียนสังกัดกทม.

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะผู้บริหาร กทม. เรื่อง นโยบายพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกทม. จำนวน 437 โรงเรียน ว่า ความรู้และความสามารถของเด็กรุ่นใหม่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งโรงเรียนในสังกัดกทม.ทั้ง 437 โรงเรียน นั้น เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานของผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย ทำให้ กทม.เล็งเห็นว่าจำเป็นต้องพัฒนาทักษะวิชาภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียนเหล่านี้ โดยในปีการศึกษา 2561 กทม.จะเพิ่มคุณครูประจำวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อยโรงเรียนละ 2 คนเพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนรู้เพิ่มเติม

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวอีกว่า ปัจจุบัน กทม.มีโรงเรียนในสังกัดให้ความรู้ในรูปแบบ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 42 โรงเรียน และภาษาไทยและภาษาจีน จำนวน 14 โรงเรียน ในอนาคตได้มีแนวทางขยายหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยจะขยายให้ครบและครอบคลุมทั้ง 437 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ขณะเดียวกัน กทม.ได้ร่วมมือกับโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง หรือ Teach for Thailand ซึ่งเป็นโครงการที่นำนักศึหษาจบปริญญาตรีจากในประเทศและต่างประเทศมาร่วมให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.อีกด้วย

Credit  matichon