สำหรับน้องๆ หลายคนอาจจะยังไม่รู้ตัวเองว่าอยากเรียนอะไรดี ตัดสินใจไม่ได้จะเรียนสาขาไหน วันนี้ Unigang มีข้อมูล โอกาสหางานทำและเงินเดือน มาฝาก โดยข้อมูลนี้สดๆร้อน เพิ่งสรุปผลสำรวจ 30 มิ.ย. 60 นี่เอง 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ทำงานแล้ว

โดยจำแนกตามประเภทงาน การได้งานตรงสาขาที่จบ และรายได้
สรุปผลการสำรวจครั้งที่ 2 ณ 30 มิถุนายน 2560

ผลสำรวจครั้งนี้ ก็ต้องบอกว่า คณะดัง สาขาฮิต สอบเข้ายาก หางานง่ายรายได้ดี !!
บัญชี มีงานทำ 98.5% รายได้ 24,420 บาท
ภาษาญี่ปุ่น 93.3% รายได้ 27,407 บาท
วิทย์คอม 94.87% รายได้ 22,044 บาท
วิศวกรรมเครื่องกล 93.3% รายได้ 25,590 บาท

สาขาที่รายได้ไม่เยอะ เช่น  ฟิสิกส์ 14,660 บาท , กลุ่มคณะเกษตรและประมง  15,000 บาท , ชีววิทยา 14,733 บาท

สาขาที่เรียนต่อเยอะ เช่น นิติศาสตร์ วิทยศาสตร์

อีกข้อมูลที่น่าสนใจคือ ทำงานตรงสาขาที่จบ
สาขาที่ได้ทำงานตามสาขาที่จบเยอะ เช่น บัญชี  การท่องเที่ยว วิศวะ สถาปัตย์ ครูคณิต-วิทย์
สาขทำงานไม่ตรงสาขาที่จบ เช่น ประมง เกษตร ดนตรีไทย ปรัชญา ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์