โรงเรียนในออสเตรเลียฝึกให้คิด ค้นคว้า เขียนโปรแกรมเป็นตั้งแต่อายุยังน้อย

ที่โรงเรียนเวสวอลล์เซนด์ ไฮสคูล (West Wallsend High School) ทางตอนเหนือของนครซิดนีย์ ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ มีหลักสูตรการเตรียมความพร้อมด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้กับเด็กๆ ที่มีความสนใจ และแนะแนวอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม

ในชั้นเรียนมีการตั้งโจทย์ให้นักเรียนแบ่งทีมกันเขียนโปรแกรม เพื่อสร้างรถวิบากขนาดจำลอง ซึ่งเป็นรถวิบากที่ถอดแบบการเขียนโค้ดโปรแกรมมาจากยานสำรวจดาวอังคารขององค์การนาซ่า เพื่อท้าทายความสามารถ และช่วยให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการหาความรู้มากขึ้น

ครูที่ปรึกษาด้านการเขียนโค้ดโปรแกรม เล่าว่า การตั้งโจทย์แบบจำลองการทำงาน ช่วยให้เด็กๆ รู้สึกตื่นเต้นและสนใจการเรียนมากขึ้น ซึ่งเด็กที่ต้องการเข้าทำงานด้านการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมในอนาคต จำเป็นต้องศึกษาวิชานี้ให้มีความชำนาญตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เพราะเป็นสายวิชาชีพที่มีการแข่งขันที่สูง

ขณะที่เด็กที่ไม่ได้สนใจงานด้านอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยี ซึ่งถ้าหากได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมแล้ว จะทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดที่แตกต่างออกไป กระตุ้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และการแก้ปัญหา


Credit  workpointtv