ข้อมูล จาก ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2558 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่ทำงานแล้สรุปผลการสำรวจครั้งที่ 2 ณ 30 มิถุนายน 2560
ดังนั้น ไม่มี คณะเภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์

Unigang ขอเสนอข้อมูล 10 คณะ/สาขา ที่มีรายได้สูงสุด  
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือก คณะ/สาขา จ้า

 

10  คณะ/สาขารายได้สูง 2560

+ต้องบอกว่า สายวิศวะ แรงจริง รายได้ดี หางานง่าย  
+หลักสูตรนานาชาติ ค่าเรียนแพง เรียนยากแต่พอทำงานเงินเดือนดีเลย  
+สายภาษา ก็ถือว่า Ok ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น  รายได้ดี แต่ ญี่ปุ่นจะหางานง่ายกว่า
+บัญชี สาขายอดฮิต ตลอดการ

10  คณะ/สาขารายได้น้อย 2560

+สายเกษตร ประมง รายได้ดูจะน้อยถ้าเทียบกับสาขาอื่นๆ
+เทคนิคการสัตวแพทย์ ทำงานรัฐ 31% เงินเดือนเลยไม่น่าสูง
+ พยาบาล เงินเดือน 15000 แต่ รายได้จริงยังค่าเวร และอื่นๆ รายได้ทั้งหมดน่าจะ 2-3 หมื่นบาท
+ วิทยศาสตร์ ฟิสิกส์ ทำงาน เพียง 5 คน ส่วนใหญ่เรียนต่อกันเยอะ
+ ดนตรีไทย เอเชียศึกษา ทำงานตรงสายงานน้อยมากครับ

 

สรุปข้อมูลรายคณะ
+ วิศวะ บริหาร หางานง่าย รายได้ Ok
+ สัตวแพทย์ มีงานทำแทบจะ 100% ทำงานตรงสายงานทั้งหมด
+ มนุษยศาสตร์ กลุ่มสายภาษา ท่องเที่ยว รายได้ Ok อยู่นะ
+ กลุ่มคณะสังคศาสตร์ เป็นกลุ่มที่ทำงานตรงสายงานน้อยสุด
+ เศรษฐศาสตร์ ของ มก. มีหลายสาขา