คุณยายวัย 91 เตรียมรับปริญญา เป็นบัณฑิตที่อายุมากสุด

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 มีรายงานว่า วันที่ 8-9 สิงหาคม นี้ จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยมีนักศึกษาเดินทางมาซ้อมรับปริญญา และด้วยความที่ มสธ. เป็นมหาวิทยาลัยเปิด จึงมีนักศึกษาหลากหลายช่วงอายุวัย

        รายงานข่าวระบุว่า ปีนี้มีบัณฑิตอายุมากที่สุด คือคุณยายกิมหลั่น จินากุล อายุ 91 ปี ซึงคุณยาย และครอบครัว ได้เดินทางมาจาก จ.พะเยา เพื่อร่วมพิธีรับปริญญาในครั้งนี้ โดยคุณยายกิมหลั่น ได้สมัครเรียน เมื่อ พ.ศ. 2541 แต่ติดธุระทางครอบครัว จึงต้องพักการเรียน และเริ่มเรียนใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2554 กระทั่งจบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2558 ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว ถึงแม้ว่าคุณยายจะมีอายุ 91 ปี แต่ยังมีสุขภาพการสุขภาพกายดี เพราะนำองค์ความรู้ที่ได้เรียน มาพัฒนาตนเอง

เรียนให้สำเร็จ โดยไม่คิดว่าเป็นเรื่องลำบาก เพราะความรู้คือสิ่งสำคัญของการพัฒนาตนเอง ถ้าเราไม่เรียน เราไม่อ่าน ไม่รู้ เราก็จะพูดอะไรไม่รู้เรื่อง ถ้าหากเราเรียนหนังสืออยู่เสมอ พร้อมทั้งอ่านหนังสือพิมพ์ อ่านข่าวคราว เราก็จะรู้ความเป็นไปจะรู้ข่าวความเป็นไปสารของโลก ของประเทศชาติและสังคม

        เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับผู้สูงอายุ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท และมีนโยบายการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ เช่น ระบบการศึกษาทางไกล และหลักสูตรการศึกษา

      Credit  ThaiPBSNews