ศิษย์เก่า อุเทนฯออกแถลงการณ์ วอนสังคมเข้าใจลดความขัดแย้ง

นายปัณณวิชญ์ คงศิลปะ ประธานสภาศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ร่วมกับนักศึกษาอุเทนถวาย ออกแถลงการณ์ต่อเหตุการณ์นักศึกษามหาวิทยาอุเทนถวาย และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ทะเลาะวิวาท ที่ลานเชื่อมรถไฟฟ้าสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ จนเป็นเหตุให้นักศึกษาอุเทนถวายถูกอาวุธมีดแทงเสียชีวิต

โดยแถลงการณ์ ระบุว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ นายชานน ชวนขุนทด นักศึกษา มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ชั้นปีที่ 2 นับเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ ทั้งต่อครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน พี่น้องร่วมสถาบันอันเป็นที่รัก ทุกคนต่างเสียใจและไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ในช่วงเวลาที่เราและทุกฝ่ายพยายามประคับประคองสถานการณ์ มุ่งมั่นในการป้องกัน แก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องยาวนาน เราทราบดีถึงความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนในครั้งนี้ ทั้งที่น้องๆทุกคนพยามแล้วซึ่งการลดละปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ กำลังบ่มเพาะเป็นผลผลิตแห่งความดี ที่จะงอกงามในนามอุเทนถวาย แต่กลับต้องมาสะดุดลง เราในนามของพี่น้องและเพื่อนมิตรอุเทนถวาย ขอวิงวอนให้ทุกคนใช้ความอดทนถึงที่สุด มองปัญหานี้อย่างเป็นระบบ ไม่ตกเป็นเหยื่อซ้ำซ้อน และถูกผลักเข้าไปอยู่ในเกมของความรุนแรงซ้ำซาก เราต้องตั้งสติหาทางออกอย่างสันติวิธี ไม่มีความรุนแรง เพราะสิ่งเหล่านั้นได้พิสูจน์มายาวนานแล้วว่าไม่ใช่ทางออกของปัญหา แต่กลับยิ่งซ้ำเติมทวีความรุนแรงของปัญหา เราต้องแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะ ความพยายามเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

แถลงการณ์ ระบุต่อว่า ตลอดระยะเวลาปีกว่าที่ผ่านมาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่ได้ทุมเทแรงกายแรงใจเข้าคลี่คลายปัญหาของน้องๆ อุเทนถวายมุ่งเน้นทำกิจกรรมเชิงบวกกับสังคม เพื่อพิสูจน์ตัวเอง ขอให้ทุกคนอดทนและอธิบายปัญหาและเนื้องานที่ผ่านมาขอความเข้าใจจากสังคมและสื่อสารมวลชน อย่าผลักไสให้พวกเรา และน้องอุเทนถวายกลับเข้าสู่ความขัดแย้งอีกเลย ถ้าทุกภาคส่วนไม่เปิดพื้นที่ให้น้องๆได้มีพื้นที่ มีที่ยืนในสังคม กลับผลักให้เป็นสวนหนึ่งของปัญหาซุกขยะไว้ใต้พรหมและกดดันบีบคั้นปัญหานี้ก็จะกลายเป็นวงจรอุบาทต่อไปไม่จบสิ้น ทั้งนี้เรายังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และจะติดตามการทำงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและเป็นธรรมต่อน้องเรา ขอเรียกร้องให้การแก้ปัญหานี้ทำกันอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง ไม่อคติ ยึดมั่นในกระบวนการยุติธรรม และไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ

Credit https://www.matichon.co.th/news/619029