ค่ายต้นกล้าส่องแสง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีเทคนิค คืออะไร จบไปแล้วทำงานอะไร
ค่ายต้นกล้าส่องแสงจะช่วยตอบทุกคำถามที่น้องอยากรุ้จ้า 

?ขยายเวลารับสมัครถึง 16 สิงหาคม 2560
(ยึดตามวันประทับตราไปรษณียากร) 
?ประกาศผล 25 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น.

FB  https://www.facebook.com/pg/XScopeCamp