“วารสารศาสตร์ ม.กรุงเทพ” ไม่ได้ไปต่อในยุคดิจิตอล

 

 MGR Online - ฝั่งศิษย์เก่าวารสารศาสตร์ ม.กรุงเทพ แจง คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ บอกไม่ได้ยุบ แต่รวมหลักสูตรกับภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เท่านั้น
       
       จากกรณีที่มีรายงานว่า นายเพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยุบภาควิชาวารสารศาสตร์ในคณะนิเทศศาสตร์ ไปรวมกับภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์แทน พร้อมกับได้มีการโยกย้ายอาจารย์ประจำภาควิชาวารสารสตร์ กระจายไปยังภาควิชาอื่นๆ โดยจะมีการประกาศถึงการปิดภาควิชาดังกล่าวในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะถือเป็นการปิดฉากภาควิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่เปิดสอนตั้งแต่ปี 2523 และอยู่คู่กับคณะนิเทศศาสตร์ มาเกือบ 40 ปี ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
       
       “วารสารศาสตร์ ม.กรุงเทพ” ไม่ได้ไปต่อในยุคดิจิตอล
       
       จากการนำเสนอข่าวที่เกิดขึ้น กองบรรณาธิการ MGR Online ได้รับแจ้งจากศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลายคน โดยเฉพาะภาควิชาวารสารศาสตร์ ระบุว่า ดร.พีรชัย เกิดสินธุ์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ชี้แจงว่า ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้ยุบภาควิชาวารสารศาสตร์ แต่เป็นการรวมหลักสูตรกับภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ เท่านั้น 

http://manager.co.th/OnlineSection/ViewNews.aspx?NewsID=9600000081459

****************************************************************************************

 

  MGR Online - ปิดฉากวารสารศาสตร์ ม.กรุงเทพ หลังอธิการบดี “เพชร โอสถานุเคราะห์” ตัดสินใจยุบภาควิชา แม้ว่าจะมีการปรับหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับสื่อสารมวลชนในยุคปัจจุบันแล้วก็ตาม
       
       แหล่งข่าวจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระบุถึงการตัดสินใจล่าสุดของอธิการบดีคนปัจจุบันของ ม.กรุงเทพ เพชร โอสถานุเคราะห์ ว่าจะมีการยุบภาควิชาวารสารศาสตร์ในคณะนิเทศศาสตร์ ไปรวมกับภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์แทน พร้อมกับได้มีการโยกย้ายอาจารย์ประจำภาควิชาวารสารสตร์กระจายไปยังภาควิชาอื่นๆ โดยจะมีการประกาศถึงการปิดภาควิชาดังกล่าวในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะถือเป็นการปิดฉากภาควิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่เปิดสอนตั้งแต่ปี 2523 และอยู่คู่กับคณะนิเทศศาสตร์มาเกือบ 40 ปี
       
       ที่ผ่านมา คณะนิเทศศาสตร์ในภาควิชาวารสารศาสตร์ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนไม่ต่ำกว่า 3 ครั้งในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มจากการแยกภาควิชาวารสารศาสตร์ออกเป็นวารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ และวารสารศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงปี 2544 ที่สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์เริ่มได้รับความนิยมในประเทศไทย ก่อนจะมีการปรับหลักสูตรอีกครั้งในช่วงปี 2549 ที่เปลี่ยนภาควิชาวารสารศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นภาควิชาวารสารศาสตร์สื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (Broadcast Journalism) ตามสภาพของการแข่งขันในธุรกิจสื่อโทรทัศน์ที่เติบโตจากทั้งฟรีทีวี และเคเบิลทีวีในช่วงเวลานั้น
       
       จนล่าสุดในปี 2555 จึงได้มีการปรับหลักสูตรอีกครั้ง ด้วยการยุบรวม 2 ภาควิชา คือ วารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ และวารสารศาสตร์วิทยุโทรทัศน์เข้าด้วยกัน เหลือเพียงภาควิชาวารสารศาสตร์ในปัจจุบัน ที่มีจำนวนนักศึกษาราว 40 คนในแต่ละชั้นปี
       
       ดังนั้น จากการตัดสินใจยุบภาควิชาวารสารศาสตร์จะส่งผลให้นักศึกษาในชั้นปีที่ 1-3 ที่สมัครเรียนในภาควิชาวารสารศาสตร์จะถูกย้ายให้ไปศึกษาร่วมกับภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ที่คาดว่าจะมีการปรับหลักสูตรให้รองรับต่อไปด้วยการเพิ่มความเป็นดิจิตอลเข้าไป

Credit   Manager