เมื่อสัปดาห์ก่อน ข่าวของคุณเนติวิทย์มีปัญหากับงานถวายสัตย์ปฏิญาณนิสิตใหม่จุฬาฯ ซึ่งไม่ยอมรับท่าการถวายบังคม วันนี้เลยขอเสนอ พิธีมอบ-รับปริญญาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกว่าเค้ามีวิธีรับปริญญากันอย่างไรมาชมกัน

โดยคุณ Kittitouch Chaiprasith ได้โพสต์แชร์ พิธีมอบ-รับปริญญาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ จุดประสงค์ที่ผมขออนุญาตนำมาเขียนก็เพื่อเปิดหูเปิดตาให้คนในสังคมได้เห็นว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศนั้นก็ยังมีพิธีการอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณ และเกี่ยวโยง กับศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่

*************************

พิธีมอบ-รับปริญญาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

"ด้วยสิทธิอำนาจที่ข้าพเจ้าได้รับมา ในนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตให้แก่ท่าน" (Auctoritate mihi commissa admitto te in ordinem Magistrorum in Artibus, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.)

- ประโยคข้างบนคือตัวอย่างคำกล่าวมอบปริญญาของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge University) แห่งอังกฤษ ที่ผู้กล่าวก็คือ อธิการบดีหรือผู้แทน ที่ได้รับหน้าที่ให้มามอบปริญญา

- เนื่องจากผมไปเห็นโพสท์อันหนึ่งจากเพื่อนใน facebook ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (เขาแชร์ไว้เฉพาะเพื่อนเท่านั้น)เกี่ยวกับพิธีการรับปริญญาที่ ม.เคมบริดจ์ ผมเห็นว่าน่าสนใจดีจึงขอนำมาลงในโพสท์

..........................

"ในการรับปริญญามหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ บัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตรจากอธิการบดี หรือระดับบริหารที่มีบรรดาศักดิ์ ในระหว่างพิธี บัณฑิตและผู้ร่วมพิธี มีทั้งลุกขึ้นยืน นั่ง คุกเข่า หลายครั้งหลายหน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และให้เกียรติแก่สถาบัน บุคคลอันทรงเกียรติ และตนเอง ในต่างประเทศ พิธีรับปริญญาบัตร จะเริ่มด้วย Invocation (เรียก Incantation ก็ได้) คล้ายการร่ายมนต์ กล่าวเชิญเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ เป็นภาษาลาติน ให้มาร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อจบพิธี จะมีการกล่าว Benediction อวยพรให้กับบัณฑิต

#อย่าบอกนะว่าที่ไม่เลือกเคมบริดจ์เพราะไม่อยากคุกเข่า"

เครดิต: ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง

(ขออนุญาติปิดชื่อไว้ เพราะกลัวคนบางกลุ่ม
ที่รับไม่ได้กับความจริงเหล่านี้ จะเข้าไปถล่ม)
..........................

 

- จุดประสงค์ที่ผมขออนุญาตนำมาเขียนก็เพื่อเปิดหูเปิดตาให้คนในสังคมได้เห็นว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศนั้นก็ยังมีพิธีการอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณ และเกี่ยวโยง กับศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่

- ก็ไม่เห็นจะมีคนออกมาโวยวายอะไรเพราะเขาเข้าใจว่าการมีพิธีการต่างๆ นั้นไม่ได้เป็นการขัดขวางการพัฒนาการศึกษาคนเราจะมีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆจะพัฒนาความรู้ เทคโนโลยีก็พัฒนากันไป

- ส่วนประเพณีหรือวัฒนธรรมก็เป็นอีกสิ่งที่มี "หน้าที่" ในการธำรงค์ไว้ซึ่งอัตลักษณ์และเชื่อมโยงคนเข้าไว้ด้วยกันตามหน้าที่ด้านสังคมและด้านจิตวิทยา (เรื่องนี้ไว้ว่างๆ 
จะมาอธิบายให้ฟังด้วยหลักวิชาการนะครับ)

- การพัฒนาความรู้ไม่ได้จำเป็นต้องปฏฺิเสธมารยาทสังคม การเคารพซึ่งวัฒนธรรมต่างๆการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มันไม่ได้ขัดกับการมีคุณธรรม ความมีน้ำจิตน้ำใจต่อผู้อื่น
ความกล้าหาญหรือความคิดสร้างสรรค์เลย!!
---------------------

- ผมจะขอเพิ่มเติมข้อมูลอีกสักนิดว่าเด็กผู้หญิงคนในรูปแรกนั้นเป็นผู้พิการแต่เนื่องจากเธออยากได้บรรยากาศของพิธีการดังเช่นคนอื่นๆ เธอจึงขอเลือกทำเช่นคนปกติทั่วไป (สำหรับคนพิการนั้นอธิการบดีจะลุกขึ้นมายืนมอบให้เอง)

 

อ้างอิงข้อมูลจาก: Flickr ของ 
ศูนย์ข้อมูลผู้พิการแห่งเคมบริดจ์
(Cambridge: Disability Resource Centre)
https://www.flickr.com/photos/cambridge_drc/5491990402/

- ในพิธีการนี้ตัวแทนผู้รับปริญญาจะกล่าวคำขอรับปริญญา (Presentation for Degrees)และอธิการบดีหรือผู้มอบปริญญาจะกล่าวตอบเพื่อมอบปริญญา (Admission to Degrees)

- โดยแต่ละคณะหรือสาขาปริญญาบัตรนั้นจะมีคำกล่าวที่แตกต่างกันออกไป และแยกออกเป็นคำกล่าวของผู้ชายและผู้หญิงอีกทีเช่น ถ้าเป็นผู้รับปริญญาเป็นผู้ชาย ผู้แทน
ก็จะต้องกล่าวว่าประโยคภาษาละตินดังนี้....

"Dignissima domina, Domina Procancellaria et tota Academia praesento vobis hunc virum quem scio tam moribus quam doctrina esse idoneum ad gradum assequendum _____; idque tibi fide mea praesto totique Academiae."

"ท่านผู้ทรงเกียรติและเหล่าสมาชิกแห่งมหาวิทยาลัย ข้าพเจ้าขอนำเสนอบุรุษท่านนี้ ผู้ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นผู้มีศักดิและสิทธิ์อันเหมาะสม แก่ปริญญา_____บัณฑิต โดยข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อดังกล่าวของข้าพเจ้า ต่อท่านและประชาคมของมหาวิทยาลัย"

ซึ่งทางอธิการบดีหรือรองอธิการบดีก็จะตอบว่า....

"Auctoritate mihi commissa admitto te ad gradum ____, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti."

"ด้วยสิทธิอำนาจที่ข้าพเจ้าได้รับมา ในนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต ข้าพเจ้าขอมอบปริญญา_____บัณฑิตให้แก่ท่าน"
---------------------

ที่มา: กฤษฎีกามหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
บทที่ 3 ส่วนที่ 12 หน้า 177-183 เรื่อง
การมอบปริญญา จากเวปไซท์เคมบริดจ์:
https://www.admin.cam.ac.uk/…/2015/chapter02-section12.html…

หมายเหตุ: ภาษาละตินเป็นภาษาที่ใช้
ในพิธีการและบทสวดทางคริสต์ศาสนา
มาตั้งแต่ราวๆ ศตวรรษที่ 4 จนปัจจุบัน

*************************************

อีกตัวอย่างการรับปริญญาของ University of St Andrews Graduation