มาแล้วจ้า กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561  
โดยรอบที่ 1 ยื่น Portfolio  จำนวนรับ 1456 คน เปิดรับสมัคร 2-12 ตุลาคม 2560

สามารถเข้าไปดูกำหนดการและเยี่ยมชมเว็บไซต์การรับสมัครของ ม.ขอนแก่น ได้ที่ 

เว็บไซคต์หลัก