รับตรง แพทย์ มข โครงการภาษาอังกฤษ แม้จะเป็นรอบยื่นแฟ้มสะสมผลงาน แต่ก็ใช้คะแนนผลสอบยื่นด้วย โดยยื่น คะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL ,IELTS นอกจากนี้ยังต้องสอบ BMAT คะแนนวัด Biomedical admissions test (BMAT) ค่าสมัครสอบ 7100 บาท !! สมัครด่วน 28 ส.ค. ถึง 23 ก.ย. 60

**********************

รับตรง นักเรียนผู้มีความรู้ความสามารพิเศษทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ
คณะแพทยศาสตรบัณฑิต ม. ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561  รอบ1 แฟ้มสะสมผลงาน 

สมัครสอบ BMAT 

เว็บไซคต์หลัก