29-30 ส.ค.นี้ ม.รังสิต จัดงาน Open House 2017
“RSU EXPERIENCE : เปิดเทอมนี้อยากอยู่ทีมไหน”

    มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการรังสิตนิทรรศ 2560 (Open House 2017) “RSU EXPERIENCE : เปิดเทอมนี้อยากอยู่ทีมไหน” ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต  เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชน มาร่วมค้นหานวัตกรรมการศึกษา ทุกสาขา ก้าวสู่อาชีพ พร้อมทั้งเยี่ยมชมบรรยากาศ สัมผัสนวัตกรรมในทุกด้าน ทั้งด้านการเรียนการสอน คณาจารย์ สถานที่ และกิจกรรมค้นหาตัวตนคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ 

          ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เยี่ยมชมคลินิกทันตกรรมจำลอง (Simulation clinic) และหุ่นยนต์เพื่อการเรียน  กิจกรรมเปิดบ้านอาจารย์ใหญ่ การบำบัดด้วยกลิ่น Aromatherapy  ชมการฝึกบินด้วยเครื่องบินจำลอง (Flight Simulator) การประกวดแต่งคอสเพลย์ ชมนิทรรศการภายใต้แนวคิด “นิเทศศาสตร์เฟสติวัล” การเขียนพู่กันจีน ชมการแสดงดนตรีสดจากรุ่นพี่  ชมกิจกรรมในห้องปฏิบัติการทางการบิน RSU aircraft cabin mock up พบกับนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปิน ฯลฯ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2791-5500-10