ศิลปากร รับ อาจารย์ลวง น.ศ.ถ่ายแบบจริง แต่ลงโทษไม่ได้ไม่ใช่อาจารย์ประจำ แนะ น.ศ.แจ้งความ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน มหาวิทยาลัยศิลปากรเผยแพร่ประกาศเรื่อง  แถลงการณ์ผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมของอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จากกรณีที่มีการร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของอาจารย์ท่านหนึ่งที่ให้นักศึกษาหญิงมาเป็นแบบถ่ายภาพในห้องตามลำพังและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จากการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงมีเหตุการณ์ซึ่งแสดงถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของอาจารย์พิเศษจริง

โดยมหาวิทยาลัยได้ยุติเชิญอาจารย์คนดังกล่าวมาสอน และให้ทางคณะกำกับดูแลไม่ให้มีผลกระทบต่อนักศึกษาที่ให้ข้อมูล ทั้งนี้อาจารย์คนดังกล่าวไม่ใช่อาจารย์ประจำจึงไม่สามารถดำเนินการทางวินัยได้ โดยนักศึกษาสามารถร้องโทษเป็นคดีกับพนักงานสอบสวนได้

Cr  https://www.matichon.co.th/news/652117