รับตรง ทุน 2 แสนบาทต่อปี สถาบันกันตนา 2560 เทอม 2

 สถาบันกันตนาขยายเวลาทุนการศึกษา 
ให้เด็กปี 60 เทอม 2 ก็เข้าเรียนได้

      เปิดโอกาสให้เด็กปี 60 ได้เรียนปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ สถาบันกันตนาขยายเวลาให้ทุนการศึกษา 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี ตลอดหลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในภาคการเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การผลิตภาพยนตร์ ,การผลิตแอนิเมชัน  และการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อ เพียงมาสอบตรงกับทางสถาบันกันตนา ไม่ต้องยื่นคะแนน และไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ สมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคมนี้ ที่ www.kantana.ac.th หรือสอบถามข้อมูลทุนการศึกษาเพิ่มเติมโทร 098-556-4151 Facebook : Kantana Institute  หรือ Line ID : Kantanainstitute