หลังจากที่ UniGang ได้นำเสนอข้อมูล 200  โรงเรียนมัธยมศึกษา (ม.6) ที่เก่งที่สุดในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลจาก คะแนนสอบ O-NET ปี 58 สอบ ปี 59  น้องๆหลายคนได้ถามหาถึงข้อมูล O-NET ปี 59 โดยจะสอบ ก.พ. 60 นั่นเอง ตอนนี้ผมได้หาข้อมูลเจอแล้วจากระเบียบการ รับตรง โควตาช้างเผือก ของ ม.เกษตรศาสตร์ ซึ่งระบุไว้ ว่าโครงการช้างเผือกจะนักเรียนที่ศึกษาจาก โรงเรียนที่มีคะแนน O-NET สูงสุด 400 อันดับแรก โอ๊ !! งั้นเรามาดูรายชื่อทั้ง 400 โรงเรียนเก่งกันเลยครับ

400 โรงเรียนมัธยมศึกษา (ม.6) ที่เก่งที่สุดในประเทศไทย
โรงเรียนที่อยู่ในการจัดอันดับคะแนน O-NET สูงสุด 400 อันดับแรกของประเทศ

( ค่าเฉลี่ยมรวม 5 วิชา  ไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ )
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559  ( สอบ ก.พ. ปี 60 )