ทุ่งทานตะวัน ม.วลัยลักษณ์ ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอย่างสวยงาม บนเนื้อที่กว่า 80 ไร่ บริเวณด้านข้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ภายใน ม.วลัยลักษณ์ กำลังกลายเป็นจุดเชคอินแห่งใหม่ของ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และมีนักท่องเที่ยวแห่เที่ยวชมจำนวนมาก

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัย มีแผนพัฒนาพื้นที่ ปรับภูมิสถาปัตย์ และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ อยู่อาศัยของนักศึกษาและบุคลากรให้มากที่สุด โดยการปลูกทุ่งทานตะวัน นอกจากเพื่อความสวยงามแล้ว เราจะทำการวิจัยสายพันธุ์ของดอกทานตะวัน ที่เหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่ภาคใต้มากที่สุด มีการศึกษาแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มให้ดอกทานตะวัน ซ่ึงในขั้นต้นขณะนี้ เป็นเพียงการทดลองปลูก โดยอาศัยสภาพดินฟ้าอากาศที่เป็นธรรมชาติของพื้นที่ ในการเจริญเติบโตของต้นทานตะวันเท่านั้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบความต่าง เมื่อใช้องค์ความรู้ทางวิชาการเข้ามาเสริมต่อการปลูกรอบใหม่ในอนาคต

ความสวยงามของทุ่งทานตะวัน ม.วลัยลักษณ์ ถือเป็นผลพลอยได้จากโครงการทางวิชาการ ทำให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมีความสวยงาม และยังเปิดให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชม มาสัมผัสกับบรรยากาศทุ่งทานตะวันเหลืองอร่ามที่มีฉากหลังเป็นเทือกเขาหลวง...เทือกเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้ ซี่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของนครศรีธรรมราช

"อยากเชิญชวนประชาชนชาวท่าศาลา นครศรีธรรมราช หรือนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา แวะมาเยี่ยมชมความงดงามของทุ่งทานตะวันกว่า 80 ไร่นี้ได้ ซ่ึงคาดว่าดอกทานตะวันจะยังคงบานไปอีกหลายเดือน" ศ.ดร.สมบัติ กล่าว

สำหรับ ทุ่งทานตะวัน ม.วลัยลักษณ์ เปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมฟรีทุกวัน ไม่มีค่าใช้จ่าย
โดยสถานอยู่บริเวณด้านข้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
ม.วลัยลักษณ์ หรือจะสอบถามก่อนที่โทร.0-7567-3723 และ 0-7567-3725-30

Credit  http://www.siamrath.co.th/n/23475