มหิดลอินเตอร์ต้อนรับคณะจากกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยมีคณาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรพรรคกลิน รุ่นที่ 42 นายทหารนักเรียนหลักสูตรเพิ่มวิชา รุ่นปีการศึกษา 2560 ชั้นยศเรือโท-นาวาตรี และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 44 นาย เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 303 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ

ในโอกาสนี้คณะฯได้พูดคุยซักถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอาคาร ก่อนจะเยี่ยมชมห้องเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในอาคารอทิตยาทรซึ่งเป็นอาคารที่ออกเบบภายใต้แนวคิดประหยัดพลังงาน ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นให้มีบรรยากาศแบบสากลด้วยศิลปะสมัยใหม่และเหมาะสมกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่เหล่านายทหารนักเรียนต่อไป

 

MUIC Welcomes Naval Cadets

Mahidol University International College (MUIC) welcomed a group of 44 naval cadets and their officers from the Naval Education Department on September 15, 2017 at Room 303, Adithayathorn Building.

The naval student officers visited MUIC in order to learn more about its Saving Energy projects. They also had a Q&A session with MUIC staff who discussed the College’s energy and environmental preservation efforts. Afterwards, the students took a tour of Adithayathorn Building as it was designed to be a modern, energy-conserving structure.