วันนี้ (20 ก.ย.) ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้สั่งการกรณีข่าวเหตุการณ์รับน้องที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อมหาวิทยาลัยอย่างมาก โดยได้มีการตั้งกรรมการสอบผู้ที่ทำการรับน้องขัดกับประกาศมหาวิทยาลัยแล้วเมื่อวันที่ 18 ก.ย. โดยขอสั่งการ 3 ข้อ คือ ห้ามทุกคนให้ข่าวกับสื่อมวลชนทุกแขนง ให้ผู้บริหารดูแลอย่าให้มีความรุนแรงต่อความเห็นต่าง โดยเฉพาะในคณะจิตรกรรม และงดจัดกิจกรรมรับน้องทุกกรณี ใครละเลย เพิกเฉย จะถูกดำเนินการทางวินัย