ระเบียบการ รับตรง รอบ 1 Portfolio ม.บูรพา 2561 รวม 10 โครงการ

มหาวิทยาลัยบูรพา  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ แบบโควตารอบที่ 1
คัดเลือกจากแฟ้มรวบรวมผลงาน Portfolio
ประจำปีการศึกษา 2561 รวม 10 โครงการ

เปิดรับสมัคร 2 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2560

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image