น้องที่สนใจสอบเข้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องรีบดู เกณฑ์คัดเลือกและจำนวนรับ รับตรงทั่วประเทศ รอบ 3 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ 1073 คน ภาคพิเศษ 275 คน รวม 1348 คน จ้า รีบดูนะจะได้รู้ว่าตัวเองต้องเตรียมตัวสอบวิชาอะไรบ้าง

เปิดรับสมัคร 9-13 พฤษภาคม 2560

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก