"10 อันดับ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย" ประจำปี 2018
จากการจัดอันดับล่าสุดโดย QS World University Rankings 2018

ซึ่งในการจัดอันดับ ปี 2018 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครองอันดับ 1 ของประเทศไทยและอันดับที่ 50 ของเอเชีย
ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอันดับที่ 2 และ ธรรมศาสตร์ เป็นอันดับที่ 3

สำหรับอันดับ 10 น่าในตารางข้อมูลจริง จะมีหลายสถาบันที่อันดับเท่ากันคือ  ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.นเรศวร, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,ม.ศิลปากร, ม.มหาสารคาม