โค้งสุดท้าย รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับสมัครด้วย PORTFOLIO 

เปิดรับสมัครถึง 20 ตุลาคม 2560

ประกาศ มธ. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วย PORTFOLIO โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/1


- เอกสารแนบท้ายประกาศฯ สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


- เอกสารแนบท้ายประกาศฯ สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์


ประกาศรับสมัครโครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา


ประกาศรับสมัครโครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา (ฉบับแก้ไข)


ประกาศรับสมัครโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก


ประกาศรับสมัครโครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Cr  ภาพประกอบจาก https://www.glurr.com/topic/924