สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิชาภาคพื้น
ประจำปีการศึกษา 2561#รอบ1
รับสมัครรอบ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – วันที่ 3 มกราคม 2561

การรับสมัคร สมัครผ่านระบบ INTERNET ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th

หลักสูตรที่เปิดรับได้แก่ สาขาวิชาการจัดการการบิน 15 คน/ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน 30 คน / นายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน 32 คน /เทคโนโลยีอากาศยาน 40 คน

ปล. น้องสามารถสอบติดรับตรงของ TCAS และยังสามารถสอบติด รับตรงของสถาบันการบินพลเรือน ได้พร้อมกัน