ราชภัฎสวนสุนันทา ตกเป็นข่าวเรื่องการรับน้องอย่างไม่เหมาะสมอยู่เกือบทุกปี ทั้งเหตุการณ์รุ่นพี่ใช้เทียนลนรุ่นน้องจนเป็นแผลพุพองเต็มไปหมด เมื่อปี 2557 และกิจกรรมเต้นเพลงกล้วยทับ ที่มีท่าสยิวระหว่างชายกับหญิง เมื่อปี 2558 และ ปี 60 ก็รุ่นพี่ตีนโหด สวนสุนันทา ไม่ได้นึ่งนอนใจ วางแผนจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ชี้ อาจารย์ต้องเข้มงวดสกัดรับน้องพิเรนทร์ หากละเลยถูกตัดเงินเดือนอาจารย์แน่

วันนี้ (23 ต.ค.) ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา(มร.สส.) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมรับน้องของ มร.สส.ว่า ที่ผ่านมามักมีข่าวเกี่ยวกับการรับน้องไม่สร้างสรรค์. รับน้องพิเรนทร์ รับน้องรุนแรง ซึ่งบ่อยครั้งที่มร.สส.ต้องตกเป็นข่าว ดังนั้นสำหรับการรับน้องของ มร.สส.ในปีการศึกษา 2561 นั้น จากการประชุมสภา 4ฝ่ายของมหาวิทยาลัย ได้มีข้อตกลงร่วมกันว่า ในปีการศึกษาหน้า จะจัดให้มีการรับน้องรวมทั้งมหาวิทยาลัยหนึ่งครั้ง ซึ่งจะมีการอบรมรุ่นพี่ก่อนโดยให้เน้นการถ่ายทอด ประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัย การปรับตัว การแนะนำอาจารย์ เป็นประเด็นหลัก และจะให้มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายสำหรับน้องใหม่ในลักษณะของค่ายลูกเสือเพื่อให้น้องใหม่ได้สร้างความสัมพันธ์รู้จักกัน เกิดความรักความสามัคคี และสร้างระเบียบวินัยในการเรียนในมหาวิทยาลัย เป็นต้น

"ต้องยอมรับว่าคงไม่สามารถรับรองได้ว่าจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแต่มหาวิทยาลัยจะพยายามควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยรุ่นพี่ต้องไม่ให้ความคิดที่ผิด ๆ กับรุ่นน้อง เพราะฉะนั้นเราจะมีการเทรนรุ่นพี่ก่อนว่าต้องรับน้องสร้างสรรค์ อย่าข่มขู่ ที่สำคัญต้องมีอาจารย์ลงไปดูแลควบคุม ซึ่งจากการประชุมร่วมกันมีข้อตกลงแล้วว่าหากเกิดอะไรขึ้นอาจารย์จะต้องรับผิดชอบ เช่น ตัดเงินเดือนอาจารย์ เพราะฉะนั้นอาจารย์จะต้องสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งผมมั่นใจว่าเมื่อเรามีมาตรการควบคุมดูแลที่เข้มข้นแล้วไม่น่าจะมีปัญหาการรับน้องแบบพินเรนทร์ หรือรับน้องด้วยความรุนแรงเกิดขึ้น แตก็คงไม่สามารถการันตีได้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้น" รองอธิการบดี มร.สส.กล่าว..