ร่วมค้นหาอนาคตใหม่ไปด้วยกัน! มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ เพื่อค้นหาตัวตนของตนเอง ผ่าน 20 คณะและวิทยาลัยที่น้องๆ ใฝ่ฝัน.. ผ่านกิจกรรมมากมายที่รอน้องๆ อยู่!

พบกัน 10-11 พฤศจิกายน 2560
เวลา 8.30 ถึง 16.00 น. ณ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://openhouse.swu.ac.th/