วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา  
International College, Suan Sunandha Rajabhat University

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
เปิดรับสมัครรอบที่ 1 ถึง 17 พ.ย. 2560 

สมัครได้ทั้งทางออนไลน์(ตามลิ้งค์)หรือสมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัยนานาชาติ  มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม โทร.082-5601365 http://reg.ssru.ac.th/index.php


สาขาที่เปิดรับได้
-Airline Business / สาขาธุรกิจการบิน
-International Business / สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
-Hotel Management (Hotel Management Major , Restaurant Business Major) / สาขาการโรงแรม (วิชาเอกการโรงแรม , วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร)
-Tourism Management / สาขาการจัดการท่องเที่ยว

รายละเอียดการเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา
https://www.facebook.com/pg/Information-Ssruic-136873039742096/notes/?ref=page_internal

ดูคลิปแนะนำวิธีการสมัครได้ที่นี่ค่ะ 
https://www.facebook.com/136873039742096/videos/1471560596273327/

รหัสสาขาในการสมัครเรียน
* สาขาธุรกิจการบิน(หลักสูตรนานาชาติ) รหัสสาขาวิชา 3442

*สาขาการจัดการท่องเที่ยว(หลักสูตรนานาชาติ) รหัสสาขาวิชา 3452
.
*สาขาการโรงแรม วิชาเอกโรงแรม(หลักสูตรนานาชาติ) รหัสสาขาวิชา 3454
.
*สาขาการโรงแรม วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร(หลักสูตรนานาชาติ) รหัสสาขาวิชา 3455
.
**สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) รหัสสาขาวิชา 7319

.
สอบถามเพิ่มเติมสามารถ โทร.มาได้เลยนะคะ 082-5601365
หรือเฟสบุ๊ค : Information-Ssruic
เจ้าหน้าที่ยินดีให้บริการนะคะ