โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561 น้องท่านใดมีความสามารถดีเด่นทางด้านวิทยาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นผู้นำ และความคิดสร้างสรรค์ สมัครด่วน ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร พร้อมค่าครองชีพรายเดือน 4,000 บาท ค่าอุปกรณ์แรกเข้า 30,000 บาท จำนวน 44 ทุน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

 

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก