ทปอ.เห็นชอบตามที่ “สมคิด” เสนอ จ้างมศว ทำวิจัยทีแคสทั้งระบบ เหตุหวั่นมหา’ลัยถอนตัวเพียบ เนื่องจากเกณฑ์คัดเลือกแต่ละแห่งต่างกันเกินไป

วันนี้ (2 ต.ค.) ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้เสนอให้มีการทำวิจัยเกี่ยวกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปี 2561 หรือ ทีแคส ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้เริ่มรับสมัคร รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงานแล้ว เพราะส่วนตัวเชื่อว่าระบบทีแคสที่เริ่มใช้ปีแรกจะมีปัญหาอย่างแน่นอน ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรเก็บข้อมูลเบื้องต้นของปัญหา และสถิติต่าง ๆ ไว้ ซึ่งคิดว่าจะมีคนถอนตัวมาก เนื่องจากเกณฑ์คุณสมบัติของแต่ละมหาวิทยาลัยมีข้อแตกต่างกันมาก เช่น บางมหาวิทยาลัยกำหนดคุณสมบัติไว้เข้มข้นมาก เช่นกำหนดว่าผู้สมัครจะต้องผ่านการแข่งขันและได้รับเหรียญทองระดับนานาชาติ เป็นต้น แต่กฎเกณฑ์ที่เข้มนั้นไม่ได้เป็นเจตนารมณ์ของระบบทีแคส ขณะที่บางมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ที่เข้มมากนัก จึงเชื่อว่าคงต้องมีการทบทวนหรือพิจารณาเรื่องนี้กันต่อไป

อธิการบดี มธ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ต้องเก็บข้อมูลระบบการเคลียริ่งเฮ้าส์ ว่า มีปัญหาหรือไม่ รวมถึงจำนวนผู้ยืนยันสิทธิในแต่ละรอบ และการสละสิทธิ ตั้งแต่รอบที่ 1-4 ว่า มีจำนวนมากน้อย เพียงใด และแต่ละรอบมีนัยสำคัญอย่างไร ตลอดจนข้อมูลการรับระบบทีแคสทั้ง 5 รอบ ว่า มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่อย่างไร ที่สำคัญคุณภาพของข้อสอบ ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอของตน และเห็นชอบให้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว)เป็นผู้ทำวิจัย โดยให้เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่การรับรอบที่ 1 จนจบกระบวนการรับสมัครประมาณเดือนเมษายน 2561จากนั้นจะทำการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของระบบทีแคสให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

Credit  dailynews