เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน เพจ “แอนตี้โซตัส” เปิดเผยภาพภาพจากกล่องข้อความที่มีเนื้อหาเล่าเรื่องโดยสรุปว่า นิสิตมหาวิทยาลัยดังแห่งหนึ่งทางภาคอีสานถูกอาจารย์ล็อคระบบลงทะเบียนอิสระ กล่าวคือ หาต้องการเรียนวิชาใด ต้องผ่านการอนุมัติจากอาจารย์ก่อน ซึ่งนิสิตรายดังกล่าวระบุว่าเป็นผลมาจากการที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมบูมปี 4 นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอภาพจากเฟซบุ๊กที่อ้างว่าเป็นของอาจารย์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการล็อคการลงทะเบียนเนื่องจากความไม่สามัคคี หากใครประชดประชันออกสื่อ จะเรียกพบเป็นรายบุคคล ตอนท้ายระบุว่า ขอให้เป็นผู้รับที่ดีก่อนจะลุกขึ้นมาอหังการใส่ใคร และถ้ายังไม่มั่นใจว่ามีดีจะอวด ให้รอก่อน อย่าเพิ่งอวดดี

Credit  AntiSOTUS