TCAS รอบ 1/1 รับกว่า 9 หมื่นคน โดยใช้แฟ้มผลการเรียนยื่นสมัคร หมดเขต 30 พ.ย.นี้ มก.-มธ.-จุฬาฯ-มศว ปิดรับรอบแรกแล้ว

นายประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (เลขาฯ ทปอ.) กล่าวว่า ตามที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2560 โดยรอบที่ 1 ใช้แฟ้มสะสมผลงานรับ ครั้งที่ 1/1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2560 ระบบการเคลียริงเฮาส์ วันที่ 15-19 ธันวาคม ประกาศผลวันที่ 26 มีนาคม 2560 โดยรับจำนวน 93,775 คน ใน 74 สถาบัน ส่วนรอบที่ 1/2 รับสมัครระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2560-วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ระบบการเคลียริงเฮาส์ วันที่ 19-22 มีนาคม 2561 ประกาศผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 รับจำนวน 6,280 คน ใน 74 สถาบันนั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ปิดรับสมัครรอบที่ 1/1 ไปแล้ว และมีหลายแห่งยังเปิดรับสมัครอยู่ ส่วนจำนวนตัวเลขผู้มาสมัครเท่าไหร่นั้นยังไม่ทราบ เนื่องจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ไม่ได้แจ้งยอดการสมัครมาที่สมาคม ทปอ. แต่เท่าที่ทราบจำนวนผู้สมัครในรอบที่ 1/1 มามากพอสมควร แต่มหาวิทยาลัยจะต้องมาคัดเลือกเด็กที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับยอดการรับสมัคร TCAS รอบ 1/1 ของมหาวิทยาลัยบางแห่งที่ปิดรับสมัครไปแล้ว เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดรับ 8 คณะ 1 โครงการ รับสมัคร 271 คน มาสมัคร 1,430 คน มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับ 15 คณะ รับสมัคร 535 คน มาสมัคร 432 คน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดรับ 18 คณะ 6 วิทยาลัย 1 สถาบัน รับสมัคร 1,825 คน มาสมัคร 5,805 คน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับ 10 คณะ รับสมัคร 572 คน มาสมัคร 1,666 คน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับ 16 คณะ รับสมัคร 944 คน มาสมัคร 5,969 คน.

Credit